Privacybeleid
PRIVACYVERKLARING GIFTS2GIVE

Bij GIFTS2GIVE vinden wij privacy heel belangrijk. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. We gaan zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om en bewaren ze veilig. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die GIFTS2GIVE verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met GIFTS2GIVE.

BESTELLING
Als jij een bestelling plaatst op onze webshop, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling netjes af te kunnen handelen. Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, (bezorg)adres, betaalgegevens en je telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons of met een van onze verkooppartners hebt gesloten.  Na het afronden van je bestelling worden je gegevens enkel nog gebruikt voor doeleinden die nodig zijn voor onze administratieve verplichtingen. De gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden zeven jaar bewaard (wettelijke bewaarplicht).

ACCOUNT
In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, e-mailadres, (bezorg)adres en je telefoonnummer. In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis. Daarnaast slaan wij de door jou opgegeven interesses op, namelijk jouw wensenlijst. Je accountinformatie is beschermd met een wachtwoord. Het is belangrijk dat je je account en informatie beschermt tegen onbevoegde toegang door het wachtwoord zorgvuldig te kiezen en dit wachtwoord en de computer goed te beveiligen. Je kunt zelf je gegevens in je eigen account wijzigen. Als je zeven jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek aan ons doen om jouw gegevens te verwijderen in je account.

GEGEVENS VERKOOPPARTNERS
Met de gegevens van onze verkooppartners gaan wij net zo zorgvuldig om als met de gegevens van onze klanten. Daarom geldt deze privacyverklaring ook voor onze verkooppartners. Wanneer je via ons platform verkoopt als verkooppartner dan slaan wij de volgende gegevens op: naam contactpersoon, eventueel naam bedrijf en KvK-nummer, (contact)adres(sen), bankrekeningnummer, omschrijving van jouw als verkooppartner  en alle informatie met betrekking tot het aanbod van de producten (zowel naam en omschrijving producten, prijzen, voorraad en foto’s). Wij bewaren de gegevens zolang je actief verkoper bij ons bent. Daarna verwijderen wij jouw gegevens, behalve de gegevens die wij op grond van de wet moeten bewaren. Op grond van de belastingwetgeving moeten wij bepaalde gegevens minimaal gedurende zeven jaar bewaren.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden gedeeld met onze verkooppartners, webwinkelprovider (Mijndomein), bezorgdienst en betaalprovider. Dit beleid is niet van toepassing op de werkwijzen van derde partijen waarop wij geen controle kunnen uitoefenen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die GIFTS2GIVE verwerkt en wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor diensten van andere partijen.

Verkooppartners
Wanneer jij via GIFTS2GIVE een bestelling plaatst bij een van onze verkooppartners, krijgt die verkooppartner jouw naam, bezorgadres en e-mailadres. Deze gegevens heeft de verkooppartner nodig om de koopovereenkomst, die jij met hem bent aangegaan, te kunnen uitvoeren. GIFTS2GIVE faciliteert in het koop- en verkoopproces.  Door op GIFTS2GIVE te kopen of verkopen, geef je ons opdracht om je gegevens op die manier de telen. Wij verwachten van de verkooppartners dat ze de privacy van de klanten waarvan ze informatie ontvangen respecteren. Ook hebben de verkooppartners maar een beperkte toestemming voor het gebruik van de gegevens.

Als jij een verkooppartner bent en via GIFTS2GIVE producten verkoopt, kan jij van ons bepaalde persoonlijke informatie ontvangen van een klant, om de bestelling netjes af te handelen. Jij bent hierdoor als verkooppartner een onafhankelijke verwerker van gegevens. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonlijke informatie die je ontvangt of verwerkt en voor het voldoen aan alle relevante wettelijke verplichtingen bij het gebruik van onze diensten. Verder dien je de gegevens alleen te gebruiken voor GIFTS2GIVE gerelateerde communicaties of voor door GIFTS2GIVE gefaciliteerde transacties. Je mag deze informatie niet gebruiken voor ongewenste commerciële berichten of onbevoegde transacties. Wanneer GIFTS2GIVE en jij echter gezamenlijk als gegevensbeheerder van persoonlijke informatie van kopers worden bevonden en als GIFTS2GIVE aangeklaagd of beboet wordt of op enig andere wijze op kosten gejaagd wordt door iets dat jij als beheerder van persoonlijke kopersinformatie gedaan hebt, stem je ermee in ons schadeloos te stellen voor de kosten die in verband met het door jou verwerken van persoonlijke informatie  gemaakt worden.

Webwinkelprovider Mijndomein
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een bestelling of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijndomein. Mijndomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen  om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. 

Bezorgdienst DHL Parcel en PostNL
Als je een bestelling plaatst waarbij wij zelf en niet onze verkooppartners de verzending regelen, is het onze taak om je bestelling zo snel mogelijk bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL Parcel en PostNL. My (DHL) Parcel wordt gebruikt om pakketzegels te genereren die worden bevestigd op het pakket, zodat jij je bestelling middels een track & trace code kunt volgen. Het daadwerkelijk uitvoeren van je bestelling ligt in handen van DHL Parcel of PostNL . Het is daarom voor ons noodzakelijk je naam, adres en e-mailadres met deze logistieke partijen te delen. Deze gegevens hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

Betaalprovider Mollie B.V.
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webshop, maken wij gebruik van de betaalprovider Mollie B.V. Zij nemen het laatste deel van je bestelling van ons over, namelijk het betaalproces. Zij zullen enkel gegevens van je vragen die nodig zijn voor het afronden van de betaling.

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

SOCIAL MEDIA
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee krijgt GIFTS2GIVE geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt.

GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

BEVEILIGING
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

RECHTEN
Je kunt verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.  Dit zijn de volgende rechten:
·         recht op informatie (uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen)
·         recht op inzage in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben
·         recht op correctie van onjuiste en/of verouderde gegevens
·         recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens
.         recht om het account te laten verwijderen
·         recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan

KLACHT INDIENEN
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Je hebt ook het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING
Dit privacybeleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 27 januari 2019.

CONTACTGEGEVENS
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact met ons op.

www.GIFTS2GIVE.nl
Vlodropstraat 32
5036 VR Tilburg
info@gifts2give.nl

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein